Терапевтична йога

Терапевтична йога служи като холистична, щадяща добавка към конвенционалната медицина.

В терапевтичната йога, използването на различни йога техники цели да облекчи специфичните симптоми на даден здравословен проблем. Активират собствените лечебни сили на тялото.

Йога е – в сравнение с конвенционалната медицина – цялостен подход. Тоест, тя не разглежда тялото като отделни органи и системи, а се интересува от целия човек с неговите:

  • тялото
  • мисли и емоции
  • начина му на живот
  • диетата
  • начина и честотата на движение
  • съзнанието и подсъзнанието му

В терапевтичната йога се изследва истинската причина за болестта и как тя може да бъде излекувана в основата си. Този метод е особено подходящи при:

  • хронични здравословни проблеми и заболявания
  • многофакторни (включително лайфстайл) заболявания, като автоимунни, алергии и непоносимости

Терапевтичната йога, за разлика от конвеционалната медицина, не работи симптоматично.

Конвенционалната медицина среща затруднение с лечението на някои заболявания, тъй като третирането на симптомите изисква познаване и именуване на симптома. Ако симптомът не може да бъде обозначен или заболяването е свърано с твърде комплексна и многообразна симптоматика, лечението става трудно.

Като цяло, конвенционалната медицина и терапевтичната йога се допълват много добре, тъй като предимствата на една система балансират слабите страни на другата. За най-добри резултати комбинирайте и двата подхода.