Какво е Аюрведа

Аюрведа е най-старата, унаследена здравна система, която води своето начало от Индия.
Ayus” означава живот, “veda” знание. Така Аюрведа може да се преведе като „науката за живота“, която има собствен възглед за сътворението на Космоса, природата, човека и тяхната взаимна връзка. Аюрведа предлага правила за ежедневието, които ни помагат да възстановим и запазим единството на тяло, дух и душа. Те включват начин на живот, мислене, възприятия, отношение към света, към себе си и околните.

Докато традиционната медицина се съсредоточава върху лечението на болестта, Аюрведа ни дарява с познания за това как да се предотврати потенциалното заболяване и как да се премахне причината за него, ако то се случи.


Терапевтични елементи на Аюрведа са масажи
, детоксикиращи техники, начин на хранене, йога-практики и билколечение.

 

Как функционира Аюрведа

Аюрведа е базирана на принципа на трите доши (конституциите в човешкото тяло) и свързаните с тях елементи. Трите доши и елементите им са, както следва:

  • кафа – земя и вода
  • пита – вода и огън
  • вата – въздух и етер

В Аюрведичното разбиране за тялото се приема, че се получава заболяване, когато трите доши не са балансирани. В този смисъл, Аюрведичните техники и практики са свързани с балансирането на тези конституции.

Всяка доша отговаря за ралични фунцкии в телесната и душевната система.

Вата е менталната енергия, комуникацията, креативността, гъвкавостта в мисленето и бързата мисъл, На физическо ниво тя се изразява като движението във всичките му форми – дишане, говорене, импулсите, които невроните си предават, дейността на отделителната система и менструацията.

Пита е огънят на храносмилането и метаболизирането на хранителни вещества. Психологическите аспекти на пита са свързани с бързите реакции, волята, куража и доброто настроение.

Кафа е плътната материя – костите, мастните и съединителни тъкани, както и лимфата. Психологически погледнато кафа е свързана с търпението, любовта, прошката.

Когато има дисбаланс на една от конституциите в тялото, това се проявява като физически проблем/заболяване или негативна ментална нагласа. С други думи, човек излиза от състояние на баланс.

При аюрведичната диагностика се вземат предвид личната конституция на човека, неговите индивидуални тенденции, както и всички външни фактори, които повлияват физическото и ментално здраве. При установяване на дисбаланс, се работи със следните техники за връщането му:

– външни аюрведически приложения
– консултиране по отношение на хранене и стил на живот
– билколечение
– йога и двигателни упражнения
– специални процедури за детоксикация (Панха Карма)
– специална йога-терапия

„За здрав се смята онзи човек, чиято физиология се намира в равновесие, чието храносмилане и обмяна на веществата работят добре, чиято тъкан и отделителни функции функционират нормално и чиито душа, дух и съзнание се намират в състояние на трайно вътрешно щастие.“
Сушрута Самхита, Сутрастхана XV. 41 около 1. в. след Хр